VÄLISKOONDISED

    Pärast korp! Filiae Patriae tegevuse lõpetamist Eestis okupatsioonivõimude poolt 1940. aastal hoidsid meie sõprust, põhimõtteid ja isamaalisust au sees piiri taga loodud väliskoondised, mille tulemusena kasvas sõpruskond globaalseks organisatsiooniks. Eestluse elujõudu ja fiilialikkust välismaal on alal hoidnud ja edasi kandnud meie kaheksa väliskoondist.   Kõikide koondiste esindajad saavad kokku suvisel ümarlaual. Väliskoondistega suhtlemiseks on tegevkonvendis välissuhtleja ()korp! Filiae Patriae väliskoondised ja sõprusorganisatsioonid üle maailma   Rootsi koondis Alates 1945. aasta jaanuarist otsustasid Eestist Rootsi põgenenud noored kaasvõitlejad hakata koos käima. Kokkusaamised toimusid mitteametlikus õhkkonnas kord nädalas kohvikus Kjellson. Koos hakati tähistama erinevaid tähtpäevi. 1948. aastal aastapäeva tähistamisel jõudsid mitmed vilistlased ja kaasvõitlejad seisukohale, et nende kohuseks on korp! Filiae Patriae elujõu hoidmine. Otsustati alustada ametlikku tegevust Rootsis. Nii loodi esimene C!FP väliskoondis. Alates 1952. aastast hakati vastu võtma noorliikmeid, kindlustades sellega püsimajäämine kaugemas tulevikus. 1955. aastal toimus esimene õestuspidu Rootsi pinnal. 1956. aastal loodi Rootsi koondise Göteborgi osakond ning 1967. aastal Lõuna-Rootsi koondis. Oma tegevuse lõpetamise järgselt liitusid Lõuna-Rootsi koondise liikmed Rootsi koondisega. 2006. aastal otsustati Rootsi koondis jagada kaheks eraldiseisvaks koondiseks: Stockholmi koondiseks ning Göteborgi osakonnast sai Göteborgi koondis. 2008. aastal nimetas Rootsi koondis end ümber Stockholmi vilistlaskoguks, kes uusi liikmeid enam vastu ei võta, kuid käib endiselt koos. Hetkel on Stockholmi vilistlaskogus üle 160 liikme.   Göteborgi koondis Göteborgi osakonna avakoosolek toimus 1. oktoobril 1956. aastal. Osakonna tegevus on jätkunud katkemata, olnud vilgas ning näidanud tõusutendentsi. Sarnaselt teistele väliskoondistele peetakse ettekandeid Eesti kultuuri ja üldteaduslikel teemadel, tähistatakse C!FP ja Eesti Vabariigi aastapäeva. Samuti organiseeritakse suvepäevi ja väljasõite huvitavatesse paikadesse. Koos käiakse liikmete kodudes, pidulikumatel juhtudel kasutatakse Eesti Maja ruume. Paljud liikmed võtavad aktiivselt osa ka Göteborgi ja Rootsi eestlaste seltskondlikust elust ja tegevusest. On tegeletud ka heategevusega: abistatud Üksikute Vanemate Liitu Pärnus, Tallinna tänavalapsi ja Eesti lastekodusid. 2006. aasta sügisel muutus Göteborgi osakond iseseisvaks Göteborgi koondiseks. Göteborgi koondises on üle 65 liikme.   Ühendriikide koondis Ühendriikide koondise asutasid USAsse elama asunud 25 C!FP liiget New Yorgis 28. novembril 1950. aastal. Esimeseks ürituseks oli korp! Filiae Patriae 30. aastapäeva tähistamine New Yorgi Eesti Majas, mis sai ka edasiseks kohtumispaigaks ja ürituste läbiviimiskohaks. Alates 1956. aastast korraldatakse suvepäevi, mis leiavad aset mõne liikme suvekodus. Lisaks Eesti Vabariigi aastapäevale tähistakse ka C!FP aastapäeva ja taasasutamise aastapäeva. Tähistatakse jõule, peetakse koosolekuid, käiakse koos muuseumis ja kohvikutes. Enamus liikmeid tegeleb rahvatantsu, koorilaulu ja gaidlusega eesti kultuuri ja keele säilitamise ja edasikandmise eesmärgil. Ühendriikide koondises on üle 130 liikme. Uusi noorliikmeid üldiselt vastu ei võeta, kuid on ka erandeid.   Kalifornia koondis Ametlikku tegevust alustati 1961. aastal, mil seitse vilistlast asutasid ühendriikide koondise Los Angelese osakonna. 1980. aastast muutus Los Angelese osakond iseseisvaks koondiseks. Läänerannikul oli huvi korporatsiooni tegevuse vastu suur ja liikmete arv kasvas jõudsalt. 1998. aastal muudeti nimi Kalifornia koondiseks. Koondise tegevus on aastaid olnud järjekindel, pühitsetakse tähtpäevi, esitatakse referaate ja käiakse läbi teiste organisatsioonidega. Koosolekud toimuvad keskmiselt kuus korda aastas, kaasa arvatud jõulupidu ja ühine koosolek ENÜSi ning korporatsiooniga Amicitia. Samuti peetakse oluliseks heategevust, juba mitmeid aastaid järjest on toetatud annetustega Tartu Laste Turvakodu. Praegu on liikmeid üle 45. Enamus elab Los Angelese ümbruses. Võetakse vastu uusi noorliikmeid. http://www.fpcal.org/   Vancouveri koondis Vancouveri koondis asutati 1959. aastal nelja liikme poolt. Koheselt hakati korraldama külalisõhtuid ning liikmeskond kasvas märgatavalt. Koos käiakse keskmiselt 10 korda aastas liikmete kodudes. Tähistatakse ametlikke üritusi, toimuvad slaidi-ja referaadiõhtud. Iga aasta augustis toimub liikmete ühine väljasõit. Suurematele üritustele kutsutakse ka teiste organisatsioonide liikmeid. Kenaks traditsiooniks on kujunenud naisorganisatsioonidele ühise lõunasöögi korraldamine. Paljud liikmed on aktiivsed kohalikes seltsides ja kirikukogudustes. Praegu on Vancouveri koondises üle 40 liikme. Viimastel aastatel pole uusi noorliikmeid vastu võetud.   Toronto koondis Korp! Filiae Patriae asutamisajaks Torontos võib pidada 1950. aasta oktoobrit, mil grupp fiiliaid tähistas korporatsiooni 30. aastapäeva. Ametlikult asutati C!FP Toronto koondis 26. oktoobril 1952. aastal. Asutamisel viibis 15 liiget, kes otsustasid koos käia paar korda semestris. Hiljem muutusid kooskäimised sagedasemateks ja korrapärasteks. 1953. aastast hakati vastu võtma uusi noorliikmeid. Algul käidi koos liikmete kodudes. 1964. aastal muretseti korter Toronto ülikooli lähedal. 1970. a. koliti koos teiste naisüliõpilasorganisatsioonidega Tartu Kolledžisse. Toronto koondise tegevus on väga aktiivne. Lisaks koosolekutele korraldatakse suvepäevi ja mitmeid ühiseid üritusi, tähistatakse C!FP aastapäeva ja jõule. Koondisel on oma võrkpallivõistkond ning paljud liikmed laulavad akadeemilises segakooris "Ööbik". Tihedalt käiakse läbi ka teiste akadeemiliste organisatsioonidega ning võetakse vastu uusi liikmeid.  Hetkel on Toronto koondises liikmeid üle 145.   Austraalia koondis Austraalia koondis sai alguse jutuajamise käigus pärastlõunase kohvi juures 1954. aastal, kui kohtusid seitse Tartu-aegset liiget. 1957. aastal toimusid külalisõhtud ja peeti esimesed suvepäevad. Kui paljud noored olid abiellunud ja pered suurenenud, korraldati rohkem perekondlikke koosviibimisi ja väljasõite. Tänaseni tähistatakse C!FP ja Eesti Vabariigi aastapäevi ning jõule, toimuvad referaadiõhtud, tegutsevad seeniorite klubi ja käsitööring. 1971. aastal organiseeriti esimene kunstinäitus Marika McLachlani kodus, millele järgnes kunsti- ja käsitöönäitus Sydney Eesti Majas juba järgmisel aastal. Näitus sai üldise tunnustuse osaliseks. Pidevalt käib koos ligi 10 liiget, kohtutakse üksteise kodudes. Koondis on toetanud Eesti Kooli, et ingliskeelseid raamatuid eesti keelde tõlkida. Liikmeid on kokku 20.   Brasiilia koondis C!FP Brasiilia koondis aktiivselt enam ei tegutse. Peamiselt isiklikul tasandil suhtlevaid C!FP liikmeid on Brasiilias alla 10. Best uk web site hosting quality providers best site web hosting companies top

VÄLISKOONDISED

 

 

Pärast korp! Filiae Patriae tegevuse lõpetamist Eestis okupatsioonivõimude poolt 1940. aastal hoidsid meie sõprust, põhimõtteid ja isamaalisust au sees piiri taga loodud väliskoondised, mille tulemusena kasvas sõpruskond globaalseks organisatsiooniks. Eestluse elujõudu ja fiilialikkust välismaal on alal hoidnud ja edasi kandnud meie kaheksa väliskoondist.

 

Kõikide koondiste esindajad saavad kokku suvisel ümarlaual.

Väliskoondistega suhtlemiseks on tegevkonvendis välissuhtleja ()

VÄLISKOONDISED
korp! Filiae Patriae väliskoondised ja sõprusorganisatsioonid üle maailma

 

Rootsi koondis
Alates 1945. aasta jaanuarist otsustasid Eestist Rootsi põgenenud noored kaasvõitlejad hakata koos käima. Kokkusaamised toimusid mitteametlikus õhkkonnas kord nädalas kohvikus Kjellson. Koos hakati tähistama erinevaid tähtpäevi. 1948. aastal aastapäeva tähistamisel jõudsid mitmed vilistlased ja kaasvõitlejad seisukohale, et nende kohuseks on korp! Filiae Patriae elujõu hoidmine. Otsustati alustada ametlikku tegevust Rootsis. Nii loodi esimene C!FP väliskoondis. Alates 1952. aastast hakati vastu võtma noorliikmeid, kindlustades sellega püsimajäämine kaugemas tulevikus. 1955. aastal toimus esimene õestuspidu Rootsi pinnal.

1956. aastal loodi Rootsi koondise Göteborgi osakond ning 1967. aastal Lõuna-Rootsi koondis. Oma tegevuse lõpetamise järgselt liitusid Lõuna-Rootsi koondise liikmed Rootsi koondisega. 2006. aastal otsustati Rootsi koondis jagada kaheks eraldiseisvaks koondiseks: Stockholmi koondiseks ning Göteborgi osakonnast sai Göteborgi koondis. 2008. aastal nimetas Rootsi koondis end ümber Stockholmi vilistlaskoguks, kes uusi liikmeid enam vastu ei võta, kuid käib endiselt koos. Hetkel on Stockholmi vilistlaskogus üle 160 liikme.

 

Göteborgi koondis
Göteborgi osakonna avakoosolek toimus 1. oktoobril 1956. aastal. Osakonna tegevus on jätkunud katkemata, olnud vilgas ning näidanud tõusutendentsi. Sarnaselt teistele väliskoondistele peetakse ettekandeid Eesti kultuuri ja üldteaduslikel teemadel, tähistatakse C!FP ja Eesti Vabariigi aastapäeva. Samuti organiseeritakse suvepäevi ja väljasõite huvitavatesse paikadesse. Koos käiakse liikmete kodudes, pidulikumatel juhtudel kasutatakse Eesti Maja ruume. Paljud liikmed võtavad aktiivselt osa ka Göteborgi ja Rootsi eestlaste seltskondlikust elust ja tegevusest. On tegeletud ka heategevusega: abistatud Üksikute Vanemate Liitu Pärnus, Tallinna tänavalapsi ja Eesti lastekodusid. 2006. aasta sügisel muutus Göteborgi osakond iseseisvaks Göteborgi koondiseks. Göteborgi koondises on üle 65 liikme.

 

Ühendriikide koondis
Ühendriikide koondise asutasid USAsse elama asunud 25 C!FP liiget New Yorgis 28. novembril 1950. aastal. Esimeseks ürituseks oli korp! Filiae Patriae 30. aastapäeva tähistamine New Yorgi Eesti Majas, mis sai ka edasiseks kohtumispaigaks ja ürituste läbiviimiskohaks. Alates 1956. aastast korraldatakse suvepäevi, mis leiavad aset mõne liikme suvekodus. Lisaks Eesti Vabariigi aastapäevale tähistakse ka C!FP aastapäeva ja taasasutamise aastapäeva. Tähistatakse jõule, peetakse koosolekuid, käiakse koos muuseumis ja kohvikutes. Enamus liikmeid tegeleb rahvatantsu, koorilaulu ja gaidlusega eesti kultuuri ja keele säilitamise ja edasikandmise eesmärgil. Ühendriikide koondises on üle 130 liikme. Uusi noorliikmeid üldiselt vastu ei võeta, kuid on ka erandeid.

 

Kalifornia koondis
Ametlikku tegevust alustati 1961. aastal, mil seitse vilistlast asutasid ühendriikide koondise Los Angelese osakonna. 1980. aastast muutus Los Angelese osakond iseseisvaks koondiseks. Läänerannikul oli huvi korporatsiooni tegevuse vastu suur ja liikmete arv kasvas jõudsalt. 1998. aastal muudeti nimi Kalifornia koondiseks. Koondise tegevus on aastaid olnud järjekindel, pühitsetakse tähtpäevi, esitatakse referaate ja käiakse läbi teiste organisatsioonidega. Koosolekud toimuvad keskmiselt kuus korda aastas, kaasa arvatud jõulupidu ja ühine koosolek ENÜSi ning korporatsiooniga Amicitia. Samuti peetakse oluliseks heategevust, juba mitmeid aastaid järjest on toetatud annetustega Tartu Laste Turvakodu. Praegu on liikmeid üle 45. Enamus elab Los Angelese ümbruses. Võetakse vastu uusi noorliikmeid. http://www.fpcal.org/

 

Vancouveri koondis
Vancouveri koondis asutati 1959. aastal nelja liikme poolt. Koheselt hakati korraldama külalisõhtuid ning liikmeskond kasvas märgatavalt. Koos käiakse keskmiselt 10 korda aastas liikmete kodudes. Tähistatakse ametlikke üritusi, toimuvad slaidi-ja referaadiõhtud. Iga aasta augustis toimub liikmete ühine väljasõit. Suurematele üritustele kutsutakse ka teiste organisatsioonide liikmeid. Kenaks traditsiooniks on kujunenud naisorganisatsioonidele ühise lõunasöögi korraldamine. Paljud liikmed on aktiivsed kohalikes seltsides ja kirikukogudustes. Praegu on Vancouveri koondises üle 40 liikme. Viimastel aastatel pole uusi noorliikmeid vastu võetud.

 

Toronto koondis
Korp! Filiae Patriae asutamisajaks Torontos võib pidada 1950. aasta oktoobrit, mil grupp fiiliaid tähistas korporatsiooni 30. aastapäeva. Ametlikult asutati C!FP Toronto koondis 26. oktoobril 1952. aastal. Asutamisel viibis 15 liiget, kes otsustasid koos käia paar korda semestris. Hiljem muutusid kooskäimised sagedasemateks ja korrapärasteks. 1953. aastast hakati vastu võtma uusi noorliikmeid. Algul käidi koos liikmete kodudes. 1964. aastal muretseti korter Toronto ülikooli lähedal. 1970. a. koliti koos teiste naisüliõpilasorganisatsioonidega Tartu Kolledžisse. Toronto koondise tegevus on väga aktiivne. Lisaks koosolekutele korraldatakse suvepäevi ja mitmeid ühiseid üritusi, tähistatakse C!FP aastapäeva ja jõule. Koondisel on oma võrkpallivõistkond ning paljud liikmed laulavad akadeemilises segakooris "Ööbik". Tihedalt käiakse läbi ka teiste akadeemiliste organisatsioonidega ning võetakse vastu uusi liikmeid.  Hetkel on Toronto koondises liikmeid üle 145.

 

Austraalia koondis
Austraalia koondis sai alguse jutuajamise käigus pärastlõunase kohvi juures 1954. aastal, kui kohtusid seitse Tartu-aegset liiget. 1957. aastal toimusid külalisõhtud ja peeti esimesed suvepäevad. Kui paljud noored olid abiellunud ja pered suurenenud, korraldati rohkem perekondlikke koosviibimisi ja väljasõite. Tänaseni tähistatakse C!FP ja Eesti Vabariigi aastapäevi ning jõule, toimuvad referaadiõhtud, tegutsevad seeniorite klubi ja käsitööring. 1971. aastal organiseeriti esimene kunstinäitus Marika McLachlani kodus, millele järgnes kunsti- ja käsitöönäitus Sydney Eesti Majas juba järgmisel aastal. Näitus sai üldise tunnustuse osaliseks. Pidevalt käib koos ligi 10 liiget, kohtutakse üksteise kodudes. Koondis on toetanud Eesti Kooli, et ingliskeelseid raamatuid eesti keelde tõlkida. Liikmeid on kokku 20.

 

Brasiilia koondis
C!FP Brasiilia koondis aktiivselt enam ei tegutse. Peamiselt isiklikul tasandil suhtlevaid C!FP liikmeid on Brasiilias alla 10.

Korp! Filiae Patriae
Struve 4, Tartu 51003
tel (+372) 568 644 15
e-post: info[at]cfp.ee
Copyright © 2018
VÄLISKOONDISED
VÄLISKOONDISED VÄLISKOONDISED
for website hosting in the UK you may want to look articles at best UK web hosting on this site araweb.co.uk articles page they present some UK web site hosting providers, which offer best topping quality web hosting. easy to use best web hosting companies website solutions provided by best web hosting website companies with reasonable time websites design, soodsate kodulehtede tegemine siin originaalse kujundusega kodulehekülje tegemine aga ka korraliku ja mugavalt hallatava kodulehe tegemine vaata siin pakub kodulehe tegemise alast nõu.

HEA TEADA                         

Uusi liikmeid võtame vastu iga semestri alguses. Korporatsiooni Filiae Patriae liikmeks võivad saada Eesti Vabariigi kõrgkoolis õppivad eesti soost naised.

Külalisõhtuid on kolm ning need toimuvad enamasti semestri teisel ja kolmandal nädalal.

 

TEGEVUS

Uudised

Igapäevane tegevus

Noorliikmeaeg

Konverentsid ja kogumikud

Sõprusorganisatsioonid

LIIKMED

Tegevkonvent

Vilistlaskogu

Väliskoondised

Maailmakaart

Liikmeks astumine